Jděte ulicí Sadovou až k popelnicím na tříděný odpad. Tam sejděte do sadu, před vámi budou dvě

staré višně. V jedné z nich je schovaný Větvánek.

 

Lesík Brdce (Karkulčin háj, lesík pod garážemi) z Týnecké strany. Za 6. Lavičkou zahněte doprava,

tam v jednom z mechových pařezů spí Větvánek.

 

V lese za hájenkou směr Chrást je stará studánka. Nad ní pod jedním z pařezů má domeček Větvánek.