Kapříci – 4. třída

Kapříci – 4. třída

Ve třídě Kapříků je 23 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti mají k dispozici nábytek, nepřeberné množství hraček, stolních her a didaktických pomůcek, které jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Při raním scházení v mateřské škole a po odpolední svačině, mají děti dostatek prostoru k vlastní volbě hry.

Když se všichni společně sejdeme – přivítáme se společně v kroužku a každé dítě dostane svůj prostor se vyjádřit. Vedeme děti nejen k samostatnému vyjadřování, ale i k naslouchání a respektování druhých. Naším cílem jsou děti vnímavé, děti které se do mateřské školy těší –  na vše nové čemu se naučí, na kamarády i na učitelky. Následuje pohybové cvičení pod vedením učitelky, ale na jeho průběhu se podílí i samotné děti. Po rychlejších pohybech jako jsou běh, skoky, poskoky – zařazujeme cviky, kterými upevňujeme správné držení těla, dýchání a cviky na podporu nožní klenby. Po protažení a vydýchání nesmí chybět pohybová hra, podle počasí se snažíme cvičit s dětmi i venku.

Po náročném pohybu si zasloužíme odměnu, kterou nám paní kuchařky a pan kuchař připravují s největší péčí. Než se pustíme do svačiny, dbáme důsledně na dodržování hygienických pravidel. Při jídle vedeme děti k základům správného stolování, k zásadám zdravého životního stylu. Mimo zdravého jídelníčku, který nám chystají v kuchyni, vítáme zařazování ovoce místo bonbónů při příležitosti narozenin, svátků a jiných oslav. Velmi si vážíme zapojení rodičů a obdivujeme jejich fantazii při tvoření ovocných dobrot.

Následují aktivity, při kterých se snažíme rozvíjet děti ve všech dílčích oblastech- například v oblasti hrubé a jemné motoriky, rozumových schopností a jiné. Pracujeme dle RVP PV.  Formou her vedeme děti k dovednostem, vědomostem a návykům, které jsou charakteristické pro předškolní věk ( kompetence dětí předškolního věku- podle RVP PV). 2 x týdně se věnujeme intenzivní práci s předškoláky a jejich přípravě na školu. 1 x týdně probíhá v naší třídě logopedická chvilka, kde zařazujeme dechová a artikulační cvičení, gymnastiku mluvidel a zopakování či upevnění vždy jedné dané hlásky. Práce logopedického asistenta v Mš je preventivní, nenapravuje vadnou výslovnost. Logopedický asistent nenahrazuje práci logopeda.

Následuje pobyt venku, na který se musíme vhodně obléct ( snažíme se chodit ven za každého počasí). Při samoobslužných činnostech (WC, hygiena, oblékání, stravování) necháváme dětem co největší volnost a snažíme se jen dopomáhat. Učíme děti pomáhat si navzájem a v případě, že si nevědí rady – umět požádat o pomoc. Velmi nám záleží na tom, aby děti ve svém slovním projevu používaly kouzelná slovíčka a mluvily v celých větách. Upřednostňujeme spontánní pohyb, využíváme blízkého okolí a hlavně les k pozorování, prozkoumávání a rozvíjení dětské fantazie i motoriky. Při vycházkách mimo areál mateřské školy vedeme děti k dodržování bezpečnostních pravidel jak silničního provozu, tak i pohybu ve volné přírodě.

Po obědě následuje odpočinek, při kterém dbáme na individuální potřeby dětí. Oblíbená je čtená pohádka, která nesmí chybět před každým odpočinkem. Děti, které mají menší potřebu odpočinku se věnují klidným činnostem u stolečků (omalovánky, stolní hry, stavebnice). V odpoledních činnostech se věnujeme individuální práci s dětmi a probíhá volná hra před odchodem  domů.

Naším cílem jsou zdravé, veselé a sebevědomé děti a spokojení rodiče

 

My jsme malí kapříci,

veselí a hraví,

máme rádi legraci

hraní to nás baví.

Že se hodně naučíme,

to je jasné přeci,

naše paní učitelky

umí s námi věci.

Naučí nás raz dva tři,

co do přírody nepatří.

Všechno lehce zvládneme,

šikovné děti budeme.