Výchozí bod vždy autobusová zastávka u dětského hřiště.

Větvák v důle – naproti autobusové zastávky cestou z kopce dolů. Za posledním domem u cesty vpravo.

V důle končí cesta naše,

v kamení má větvák skrýše.

U velkého balvanu,

Větváka si prohlédnu.

 

Větvák u kravína – za autobusovou zastávkou po cestě okolo obecního úřadu

Kdysi tady žily krávy,

dnes je konec jejich slávy.

Ani nájezd funkční není,

Větvák bydlí u kamení.

 

 

Větvák u rybníka – od zastávky po hlavní silnici směrem do Týnce po hlavní silnici, za zatáčkou vpravo u rybníka

Po silnici do Týnce,

až ke konci vesnice.

U pařezu si tu hoví

malý větvák rybníkový.