Rybičky – 7. třída

Poděkování rodičům předškoláků

Děkujeme rodičům za krásné dárky,milá slova a projevenou důvěru.Bylo nám potěšením s Vámi spolupracovat.Přejeme Vám i Vašim dětem jen to...

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

Telefonní čísla pro omlouvání dětí: ČERVENEC                             ...

Sportovci

V průběhu roku jsme se snažili zdokonalovat ve sportovních činnostech ve spolupráci s organizací „Sokol“.Děti za svoje snažení dostaly odměny.

Webinář pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, připravily jsme pro vás on-line setkání s uznávaným dětským psychologem a pedagogem PhDr. Václavem Mertinem. Odkaz na webinář jsme...

PROVOZ MŠ OD 3.5.2021

Vážení rodiče, Konečně jsme se dočkali 😊. Od pondělí 3.5.2021 je umožněna osobní přítomnost všech dětí v MŠ bez testování a...

Naše motto: Všichni jsme kamarádi

7.třída je součástí nové přístavby, která byla otevřena v září r. 2011.V této budově jsou dvě identické třídy po 25 dětech. Nachází se v areálu MŠ a zároveň v těsném sousedství základní školy, ve které máme možnost navštěvovat tělocvičnu . V blízkosti máme i les, kam chodíme na vycházky poznávat přírodu a pozorovat změny spojené s ročními obdobími. Další možností pobytu venku je rozlehlá zahrada s pískovištěm a dřevěnými herními prvky, které rozvíjí pohybové schopnosti dětí.

Vzhledem k tomu, že naše třída je smíšená, dobrými pomocníky pro adaptaci „malých“ děti jsou „předškoláci“, kteří jsou vzorem a motivací ke zvládání běžných činností. Základem naší práce je snaha o vytváření podnětného prostředí. Snažíme se vést děti pomocí her, činností a modelových situací k vytváření vlastního názoru s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a jejich aplikaci v praxi.

Důležitou součástí je cílená práce s předškoláky. Činnosti jsou zaměřené na zvládnutí potřebných kompetencí ke vstupu do školy. Z tohoto důvodu jsme vytvořily plán pro předškoláky sestavený podle RVP. Náměty pro práci čerpáme z jednotného zásobníku pracovních listů, odborné literatury, seminářů pro pedagogy a samostudia. Při práci využíváme didaktické pomůcky, které průběžně doplňujeme. Předškoláci dále absolvují plavecký výcvik.

Pro dodržování bezpečnosti a zásad slušného chování ve třídě i mimo ni jsme společně s dětmi také vytvořili vlastní „pravidla“(viz „Pravidla naší třídy“ na nástěnce), kterými se snažíme řídit.

Kromě činností, které nabízíme v rámci třídního plánu se snažíme práci obohatit o netradiční akce (viz „Plán akcí“ vyvěšený na nástěnce).

Daří se nám a je oceňována spolupráce s rodiči. Abychom rodičům udělali radost i my, připravujeme pro ně dvakrát během školního roku vystoupení (vánoční a ke Dni matek), kde předvedeme něco z toho, co jsme se naučili.

K posouzení dosažení stanovených cílů využíváme metod diagnostiky (rozhovory, záznamové archy, kresebný vývoj). Výsledky diagnostiky včetně pracovních listů jsou zakládány do portfolia dítěte, které je souborem prací a výsledků v jednotlivých oblastech.

 

 

Akce třídy budou vkládány dle aktuální situace.