Rybičky – 7. třída

Rybičky – 7. třída

Naše motto: Všichni jsme kamarádi

7.třída je součástí nové přístavby, která byla otevřena v září r. 2011.V této budově jsou dvě identické třídy po 25 dětech. Nachází se v areálu MŠ a zároveň v těsném sousedství základní školy, ve které máme možnost navštěvovat tělocvičnu . V blízkosti máme i les, kam chodíme na vycházky poznávat přírodu a pozorovat změny spojené s ročními obdobími. Další možností pobytu venku je rozlehlá zahrada s pískovištěm a dřevěnými herními prvky, které rozvíjí pohybové schopnosti dětí.

Vzhledem k tomu, že naše třída je smíšená, dobrými pomocníky pro adaptaci „malých“ děti jsou „předškoláci“, kteří jsou vzorem a motivací ke zvládání běžných činností. Základem naší práce je snaha o vytváření podnětného prostředí. Snažíme se vést děti pomocí her, činností a modelových situací k vytváření vlastního názoru s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a jejich aplikaci v praxi.

Důležitou součástí je cílená práce s předškoláky. Činnosti jsou zaměřené na zvládnutí potřebných kompetencí ke vstupu do školy. Z tohoto důvodu jsme vytvořily plán pro předškoláky sestavený podle RVP. Náměty pro práci čerpáme z jednotného zásobníku pracovních listů, odborné literatury, seminářů pro pedagogy a samostudia. Při práci využíváme didaktické pomůcky, které průběžně doplňujeme. Předškoláci dále absolvují plavecký výcvik.

Pro dodržování bezpečnosti a zásad slušného chování ve třídě i mimo ni jsme společně s dětmi také vytvořili vlastní „pravidla“(viz „Pravidla naší třídy“ na nástěnce), kterými se snažíme řídit.

Kromě činností, které nabízíme v rámci třídního plánu se snažíme práci obohatit o netradiční akce (viz „Plán akcí“ vyvěšený na nástěnce).

Daří se nám a je oceňována spolupráce s rodiči. Abychom rodičům udělali radost i my, připravujeme pro ně dvakrát během školního roku vystoupení (vánoční a ke Dni matek), kde předvedeme něco z toho, co jsme se naučili.

K posouzení dosažení stanovených cílů využíváme metod diagnostiky (rozhovory, záznamové archy, kresebný vývoj). Výsledky diagnostiky včetně pracovních listů jsou zakládány do portfolia dítěte, které je souborem prací a výsledků v jednotlivých oblastech.

 

 

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÉ – za dobu po kterou dítě nenavštěvovalo od 16.3.2020 MŠ, nebude školné účtováno. Případné přeplatky řešte prosím telefonicky s...

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

VÁŽENÍ RODIČE, srdečně Vás zdravím a jsem velmi ráda, že pro Vás mám již dlouho očekávané informace o obnovení provozu...

URČENÍ ŠKOL – NEZBYTNÁ PÉČE

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1) ...

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, V souvislosti s opatřením Vlády ČR ze dne 12.3.2020 bylo po dohodě se zřizovatelem rozhodnuto o uzavření mateřské školy od...

4.10. 2019    Divadlo v MŠ – „O rybáři a rybce“

24.10.2019   Vzdělávací program v MŠ – „První pomoc pro děti“ – plyšáka s sebou

LISTOPAD

14.11.2019    Ekoprogram – „Teplo nebo zima, vždycky je nám prima“ – 1.tř., 6.tř.

15.11.2019    Ekoprogram – „Teplo nebo zima, vždycky je nám prima“ – 2.tř., 4.tř.

21.11.2019    Ekoprogram – „Teplo nebo zima, vždycky je nám prima“ – 3.tř., 7.tř.

22.11.2019    Ekoprogram – „Teplo nebo zima, vždycky je nám prima“ – Chrást, 5.tř.

Zdobení stromečku ve městě

PROSINEC

5.12.2019     Mikulášská nadílka

9.12.2019     „VÍTÁME ADVENT“ -představení pro předškoláky

11.12.2019    Vánoční vystoupení s dílničkou-začátek 15:30

16.12.2019    Divadlo v MŠ – „O veselém vánočním stromečku“

6.1.2020        Návštěva Tří králů

LEDEN

„Bílý den“

Jak pečovat o chrup

  1. 1.2020     Divadlo v MŠ – „Sněhurka a sedm trpaslíků“

ÚNOR

– Karneval – termín upřesníme

Poznáváme profese -učitelka ZŠ(stará škola)

18.2.2020   Ekoprogram – „Človíček x zvířátko? Rozdíl poznáš za krátko!“ – 1.tř., 6.tř.

19.2.2020   Ekoprogram – „Človíček x zvířátko? Rozdíl poznáš za krátko!“ – 2.tř., 4.tř.

20.2.2020   Ekoprogram – „Človíček x zvířátko? Rozdíl poznáš za krátko!“ – 3.tř., 7.tř.

21.2.2020   Ekoprogram – „Človíček x zvířátko? Rozdíl poznáš za krátko!“ – Chrást, 5.tř.

BŘEZEN

Výroba herbáře jarních květin

3.3.2020    Divadlo v MŠ – „Rozmarná putování“

10.3.2020   Projekt Zdraví dětem – „Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem“ – 1., 2. tř.

17.3.2020   Projekt Zdraví dětem – „Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem“ – 3., 4. tř.

19.3.2020   Projekt Zdraví dětem – „Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem“ – 6., 7. tř.

24.3.2020   Projekt Zdraví dětem – „Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem“ – 5.tř., MŠ Chrást

Vítání jara

DUBEN

Fotografování

Soutěž ve skládání puzzle-dopravní prostředky

3.4.2020    Velikonoční divadlo v MŠ – „Zajíčku, slepičko, čípak je to vajíčko?“

15.4.2020  Vodní dům Hulice

KVĚTEN

Návštěva 1.třídy ZŠ-předškoláci

Srdíčková slavnost pro rodiče

ČERVEN

1.6.2020        Oslava Dne dětí

10.6.2020      Výlet do Muzea policie

Mobilní planetárium – termín upřesníme

Slavnostní rozloučení s předškoláky – zábavný program pro děti, které odcházejí do školy, stužkování předškoláků – termín upřesníme

„Naši školáci nám čtou“

Spaní v MŠ – předškoláci