Keramika

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvoj samostatnosti
 • rozvoj estetického cítění
 • rozvoj konstruktivního myšlení a prostorové představivosti
 • rozvoj fantazie a kreativity
 • dodržování dohodnutých pravidel bezpečnosti a hygieny při práci

FORMY PRÁCE

 • obtisky
 • frotáž
 • vykrajování
 • dekorování jinými materiály
 • barvení
 • patinování
 • glazování
 • vymývání
 • tvoření na přání