Žabičky – 9. třída

Odloučené pracoviště Chrást nad Sázavou

Mateřská škola Chrást nad Sázavou je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Týnec Komenského.

V naší MŠ máme celkem 2  třídy – Motýlky a Žabičky. V každé třídě je pouze 17 dětí, což činí z naší MŠ rodinnější prostředí, ve kterém se děti dobře cítí. Třída Žabiček je pro děti ve věku 2 – 3 roky, ve třídě je v dopolední hodinách chůva, která pomáhá paní učitelce s nejmenšími dětmi. Třída Motýlků se letos skládá z dětí ve věku 4 – 6 let, na třídě je přítomna asistentka pedagoga.

Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí. Vzdělávací činnost dětí probíhá přirozeně formou pestré škály rozmanitých činností s aktivní účastí všech a to ve skupinové i individuální práci. Pitný režim je zabezpečen po celý den a je zde kladen velký důraz na zdravý životní styl, proto je pro nás velmi důležitý pobyt venku, který se snažíme realizovat za každého počasí.

Velice důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. O pokrocích je vždy informujeme a udržujeme přátelský vztah. K tomu nám napomáhají i společné akce s rodiči, jako je např. tvořivá dílna 2x ročně, vánoční besídka, společný dětský den.

Pracujeme podle vzdělávacího programu „Duhová cesta“, který je rozvržen na čtyři hlavní témata podle ročních období: Barevný lísteček, Sněhová vločka, Žlutý petrklíč a Červená jahoda. Plánování výchovné práce na obou třídách je koncipováno do dalších týdenních, již konkrétnějších témat, která si vytváří učitelka ve třídě. Předškolákům je věnována zvýšená péče v přípravě do školy, která probíhá v době odpočinku mladších dětí. Dále nabízíme výtvarný kroužek a kroužek angličtiny. Běžný program MŠ obohacujeme návštěvami divadel v MŠ, pěší turistikou, výlety do Týnce, návštěvou kina v Čerčanech apod.

Během roku pořádáme tradiční Vánoční besídku, 2x ročně dílnu pro děti a rodiče a rozloučení se školním rokem.

Dětem se snažíme věnovat maximální péči a naší prioritou je, aby děti u nás byly šťastné a spokojené.

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÉ – za dobu po kterou dítě nenavštěvovalo od 16.3.2020 MŠ, nebude školné účtováno. Případné přeplatky řešte prosím telefonicky s...

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

VÁŽENÍ RODIČE, srdečně Vás zdravím a jsem velmi ráda, že pro Vás mám již dlouho očekávané informace o obnovení provozu...

URČENÍ ŠKOL – NEZBYTNÁ PÉČE

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1) ...

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, V souvislosti s opatřením Vlády ČR ze dne 12.3.2020 bylo po dohodě se zřizovatelem rozhodnuto o uzavření mateřské školy od...

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY

Vážení rodiče, dnes vydala vláda ČR mimořádné opatření, které se pro tuto chvíli netýká mateřských škol a jeslí. Informace jsou...