Berušky – 9. třída

Odloučené pracoviště Chrást nad Sázavou

Halloweenská párty

Budeme mít párty!  Nevíme kdo se těší více, jestli paní učitelky a nebo děti. Každopádně na tento den máte milí...

Uklidíme svět

Uklidíme svět

V pátek  16. září 2022 jsme využili, alespoň trochu slunečného počasí a dopoledne jsme se vydali uklízet svět. Zapojili jsme se do...

Zimní on-line festival

Vážení rodiče, dovoluji si Vám nabídnout odkaz na on-line festival o výchově dětí. Upozorňuji na něj proto, že je na...

Schůzka rodičů

Vážení rodiče, zveme Vás na informativní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 8.9.2022 od 15.30h.

Mateřská škola Chrást nad Sázavou je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Týnec nad Sázavou (Komenského 278).

V naší MŠ máme celkem 2  třídy – Ježci a Berušky, s dětmi ve věku 2,5-6 let. V každé třídě je pouze 17 dětí, což vytváří v naší MŠ rodinnější prostředí, ve kterém se děti cítí dobře. Vzhledem k věku dětí ve třídě je hlavním cílem vyučujících postupná příprava dětí na vstup do školy, vytváření a prohlubování kamarádských vztahů a fungujícího kolektivu, kde by vládla klidná a přátelská atmosféra a děti by se zde cítily dobře. Zaměřujeme se na různé aktivity, zejména na pohybové činnosti, zlepšování grafomotoriky, čtenářskou a matematickou pregramotnost, polytechnické činnosti, projektové dny a environmentální výchovu.

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeobsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Problémy, konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého.

Aby nám bylo ve třídě dobře, mohli jsme se smát, hrát si a užívat si, cítit se dobře, šťastně a bezpečně, něčemu se naučit a přitom byli „kamarádi“, vytváříme si a dodržujeme naše „třídní pravidla“.

Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo na školní zahradě a procházkách. Neboť: VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!

Velice důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. O pokrocích je vždy informujeme a udržujeme přátelský vztah. K tomu nám napomáhají i společné akce s rodiči, jako jsou např. tvořivé dílny, vánoční besídka, společný dětský den či rozlučka s předškoláky.

Pracujeme podle vzdělávacího programu „Duhová cesta“, který je rozvržen na čtyři hlavní témata podle ročních období: Barevný lísteček, Sněhová vločka, Žlutý petrklíč a Červená jahoda. Plánování výchovné práce na obou třídách je koncipováno do dalších týdenních, již konkrétnějších témat, která si vytváří vyučující ve třídě. Předškolákům je věnována zvýšená péče v přípravě do školy, která probíhá v době odpočinku mladších dětí. Běžný program MŠ obohacujeme návštěvami divadel v MŠ, pěší turistikou, výlety do Týnce, návštěvou kina v Čerčanech apod. ale i vzdálenějšími exkurzemi a výlety.

Během roku pořádáme tradiční Vánoční besídku, dílnu pro děti a rodiče, společné hraní dětí s rodiči a rozloučení se školním rokem. Pro děti samotné pak halloweenskou party, mikulášskou nadílku či maškarní a čarodějnice.

Dětem se snažíme věnovat maximální péči a naší prioritou je, aby u nás byly šťastné a spokojené.

Ve třídě integrujeme také ukrajinské žáky, u kterých dbáme na rychlé osvojení češtiny a českých zvyklostí, stejně tak ale dbáme na vztah ke své vlasti a vlastní kultuře.