Zajdové – 5. třída

Zajdové – 5. třída

Je mnoho přirozených aktivit, které rozvíjejí smyslové vnímání, citové a rozumové poznání.

Snažíme se předávat dětem znalosti a dovednosti, především pomocí složek estetické a enviromentální výchovy.

Hry a činnosti přizpůsobujeme věkovým zvláštnostem a schopnostem dětí.

Vedeme je k lásce k přírodě a všemu živému, toleranci a spolupráci.

Již 10 let společně připravujeme výtvarnou výstavu „Jak třídíme“. Výtvarně se vyjadřujeme na velké archy papíru, pracujeme s točírenskou hlínou, vytváříme postoje ke všemu, co nás obklopuje.

V rámci hudební výchovy se děti seznamují hravou formou se hrou na rytmické hudební nástrojky, zpívají písně národní i uměle vytvořené, učí se koordinaci pohybů při tanci i hudebních pohybových hrách.

Na vstup do 1. třídy připravujeme předškoláky každodenně „chytrými rozcvičkami“.

Hrou, pomocí Hejného metodiky rozvíjíme předmatematické představy.

Děti  se učí nejen logicky uvažovat, soustředit se a udržet pozornost (průprava ke vstupu do ZŠ).

Při tom všem dokážeme i relaxovat. V posledních letech i s jógou pro děti.

Ale hlavně si přejeme, aby byly děti spokojené a čas před nástupem do školy si užily.

13.9.2023     1.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

13.9.2023      Třídní schůzka u Zajdů     15:30

20.9.2023     2.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

21.9.2023      Návštěva knihovny     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

26.9.2023      Exkurze do ČSOP Vlašim – návštěva parazoo + výukový program „S KRTKEM“

27.9.2023     3.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

4.10.2023     4.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

5.10.2023      Ukázka výcviku policejních psů

11.10.2023     5.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

13.10.2023     Divadlo v MŠ – pohádka

18.10.2023    6.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

25.10.2023    7.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

1.11.2023        8.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

15.11.2023      9.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI

22.11.2023      10.lekce plavání     POUZE PŘEDŠKOLÁCI