O NÁS

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 1.11.1974 jako závodní mateřská škola podniku Metaz Týnec n/Sázavou za účasti zástupců bývalého ONV a MěÚ.

Provoz mateřské školy byl oficiálně zahájen 4.11.1974 – a to pouze ve 3 pavilonech s kapacitou 90 dětí. Vzhledem k populační explozi těchto let se kapacita míst mateřské škole zvýšila ve školním roce 1976-77 na 110 dětí. Poptávka po umístění dětí do mateřské školy však dále narůstala, a proto bylo předloženo a posléze i realizováno konstruktivní řešení problému – výstavba dalších dvou pavilonů. Tyto byly plynule napojeny spojovací chodbou na stávající budovy a staly se součástí areálu. Slavnostní otevření se konalo 1.9.1981 a k tomuto datu bylo v MŠ zapsáno již 152 dětí.

1. třída

K 1. 1. 2003 Mateřská škola Týnec nad Sázavou přešla do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Týnec nad Sázavou. K tomuto datu fungovalo 5 tříd původní MŠ s kapacitou zapsaných dětí 125.

Od 1.1.2003 rozhodnutím zřizovatele bylo k subjektu naší mateřské školy připojeno odloučené pracoviště Mateřská škola Chrást nad Sázavou – Sídliště. Jednalo se o 1 třídní mateřskou školu se smíšenou skupinou 3-6let s počtem 22 zapsaných dětí.

V únoru 2010 byla tato MŠ přestěhována do nových zrekonstruovaných prostor bývalého Kulturního domu. Díky této rekonstukci byla kapacita MŠ navýšena na 34 zapsaných dětí.

K 1. 9. 2011 byla slavnostně otevřena další, zcela nově vybudovaná mateřinka poskytující ve 2 moderních pavilonech předškolní vzdělávání pro 50 dětí. Vzhledem k těsné blízkosti budov se stala organizačně a metodicky propojeným odloučeným pracovištěm Mateřské školy Týnec nad Sázavou.
Celková kapacita MŠ na všech pracovištích tedy v současné době podle zápisu v rejstříku škol a školských zařízení činí 209 zapsaných dětí.

Filozofií naší mateřské školy je vychovávat děti v duchu demokratických ideálů ve zdravé a sebevědomé osobnosti, položit základy pro uspokojování rozličných individuálních zájmů a potřeb. Součástí výchovného působení je i trvalá péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti zdravotně postižené i děti talentované.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání a nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči pro všechny děti naší školy, popř. v rozšířené nabídce pro děti školního věku (zájmoné kroužky, jazykové vzdělání, kulturní akce). Ve vzdělávání dětí klademe důraz na smyslové vnímání, experimentaci, praktickou zkušenost, péči o rozvoj komunikačních dovedností.

V této souvislosti spolupracujeme tradičně s pedagogickým kolektivem obou základních škol, Základní uměleckou školou v Týnci nad Sázavou a Turistickým informačním centrem v Týnci nad Sázavou,

v rozšířené nabídce s ekologickými centry ve Vlašimi a Voticích.