Žabáci – 3. třída

Žabáci – 3. třída

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V době letních prázdnin je provoz MŠ pouze pro předem přihlášené děti. Školné na prázdniny je nutné uhradit do 30.6.2022...

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ REKONSTRUKCE

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY PO DOBU REKONSTRUKCE OD 7.3.2022: Odhlášení a přihlášení dětí i ostatních strávníků ze stravování se prování...

Naše motto: ,,Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“

Robert Fulghum

Ve třídě „ŽABÁCI“ je zapsáno 25 dětí od 3 do 6 let.

  1. Organizace dne

Děti přicházejí do mateřské školy od 6:30 do 8:00 hodin do třídy Žabáků. V průběhu ranních her si samy volí jednotlivé činnosti, k dispozici mají různé stavebnice (např. Seva, Kaple, Lego City, Lego Duplo, koleje a spoustu dalších), ke stolečku si mohou kdykoliv vzít věci na volnou výtvarnou činnost (tiskátka, modelování, leporela, mozaiky, puzzle, Cink atd.).

Od 8:00 hodin probíhají pohybové činnosti – pohybové hry, rozcvičky, honičky, zdravotní cviky, didakticky cílené činnosti ve skupinách, jazykové chvilky, smyslové hry atd. Od 9:45 do 11:45 hodin tráví děti pobytem venku – na zahradě MŠ či výlety do okolí.

Denně po obědě je dětem předčítána pohádka a následuje odpočinek. Děti, které neusnou, mohou vstát a dělat klidné činnosti (kreslení, vystřihování, prohlížení dětských knih a časopisů atd.).

Pobyt venku se dopoledne i odpoledne řídí příznivým počasím. Preferujeme pobyt na čerstvém vzduchu dětí i v odpoledních hodinách a to na školní zahradě.

 

  1. Charakteristika třídy

Třídu navštěvuje heterogenní skupina 25 dětí. Třídu navštěvují zejména předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Snažíme se s dětmi více individuálně pracovat a vhodně je připravovat na školní docházku. Při výchovném procesu upřednostňujeme zejména formu her, kterým předcházejí vhodně zvolené motivace. Pak se i ty nejmenší děti snáze zapojí, a to jak při řízených tak i spontánních činnostech.

Většina dětí též ráda soutěží, ty  které mají obavy, že nebudou ostatním stačit, respektujeme a snažíme se dbát na možnosti každého jednotlivce. Úkoly mohou děti plnit dle svých schopností individuálně, v menších či větších skupinách, rozlišených podle věku nebo kolektivně, a to vždy s ohledem na daný cíl nebo úkol. Snažíme se přistupovat k dětem trpělivě, empaticky, s důsledností a ohledem na věk a jeho potřeby.

Děti se podílejí na úpravě a výzdobě interiéru při výtvarných činnostech, ta je většinou pravidelně obměňována s ohledem na dané roční období, měsíc v roce, téma týdne a svátky.

Ve vzdělávacím procesu je využíván IPad, který je možné propojit s televizí. Děti pracují prostřednictvím výukových programů zaměřených na všestranný rozvoj dítěte. I přes krátké období, kdy je IPad využíván při skupinové a individuální práci, se osvědčil při osvojování anglických slovíček. Poznávají různé hry k rozvoji paměti, myšlení, prostorové orientace atd. IPad využíváme též k názorným ukázkám k tématu týdne, kdy máme možnost, ukázat některé zajímavosti dětem v 3D rozlišení, např. různé zajímavosti našeho světa, a tím rozšiřujeme jejich představivost.

 

  1. Prostory třídy tvoří herna, která je rozdělena na pracovní a klidovou část (ložnici), jídelnaumývárna, toaletyšatnazahrada.

 

Herna a jídelna, v nichž děti tráví většinu dne, nabízí rozmanitou škálu činností při volných hrách (rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky, pozornosti, myšlení atd.), děti si zde hrají ve skupinách nebo individuálně.

Hračky, pomůcky, sportovní náčiní, nářadí i jiné doplňky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a byly jim přístupné. Často využíváme nářadí jako je švédská bedna, žebřiny, kladina, lavička atd. do dne plného pohybu. Děti si mohou vybrat dle svého zájmu a zdokonalovat své pohybové dovednosti.

Součástí třídy je školní zahrada, která je uzavřená a izolovaná od ruchu z ulice. Je místem klidu, díky vhodnému zastínění vzrostlými stromy s pískovištěm, dřevěnými a přírodními průlezkami, prostorem pro pohybové a míčové hry i plochou k výtvarným činnostem. Děti se zde setkávají s různými druhy přírodních materiálů (např. písek, hlína, voda, drobné oblázky…).

Mimo zahradu, jsou často podnikány turistické procházky do okolí. Uskutečňují se různé pěší výlety, děti jsou seznamovány s mnoha zajímavostmi. Každým rokem je pořádán výlet to Krhanic vlakem, pěší výlet do Krhanic do kravína, výlet do lesa za Ferdou mravencem, krmení kachen u Sázavy, návštěva knihovny a týnecké Rotundy. Děti rozvíjí své pohybové dovednosti při návštěvách dětského hřiště, pyramidy, vycházkách do lesa atd. Snažíme se pravidelně využívat pobytu venku.

25.2.2020      Karneval – program s animátorem pro všechny třídy

18.2.2020      Ekoprogram – „Človíček x zvířátko? Rozdíl poznáš za krátko!“ – 1.tř., 6.tř.

19.2.2020      Ekoprogram – „Človíček x zvířátko? Rozdíl poznáš za krátko!“ – 2.tř., 4.tř.

20.2.2020      Ekoprogram – „Človíček x zvířátko? Rozdíl poznáš za krátko!“ – 3.tř., 7.tř.

21.2.2020      Ekoprogram – „Človíček x zvířátko? Rozdíl poznáš za krátko!“ – Chrást, 5.tř.

3.3.2020        Divadlo v MŠ – „Rozmarná putování“

10.3.2020      Projekt Zdraví dětem – „Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem“ – 1., 2. tř.

17.3.2020      Projekt Zdraví dětem – „Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem“ – 3., 4. tř.

19.3.2020     Projekt Zdraví dětem – „Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem“ – 6., 7. tř.

24.3.2020     Projekt Zdraví dětem – „Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem“ – 5.tř., MŠ Chrást

3.4.2020        Velikonoční divadlo v MŠ – „Zajíčku, slepičko, čípak je to vajíčko?“

Červen –       Mobilní planetárium – termín upřesníme

Slavnostní rozloučení s předškoláky – zábavný program pro děti, které odcházejí do školy, stužkování předškoláků – termín upřesníme