Žabáci – 3. třída

Žabáci – 3. třída

Naše motto: ,,Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“

Robert Fulghum

Ve třídě „ŽABÁCI“ je zapsáno 24 dětí od 3 do 6 let.

  1. Organizace dne

Děti přicházejí do mateřské školy od 6:30 do 8:00 hodin do třídy Žabáků. V průběhu ranních her si samy volí jednotlivé činnosti, k dispozici mají různé stavebnice (např. Seva, Kaple, Lego City, Lego Duplo, koleje a spoustu dalších), ke stolečku si mohou kdykoliv vzít věci na volnou výtvarnou činnost (tiskátka, modelování, leporela, mozaiky, puzzle, Cink atd.).

Od 8:00 hodin probíhají pohybové činnosti – pohybové hry, rozcvičky, honičky, zdravotní cviky, didakticky cílené činnosti ve skupinách, jazykové chvilky, smyslové hry atd. Od 9:45 do 11:45 hodin tráví děti pobytem venku – na zahradě MŠ či výlety do okolí.

Denně po obědě je dětem předčítána pohádka a následuje odpočinek. Děti, které neusnou, mohou vstát a dělat klidné činnosti (kreslení, vystřihování, prohlížení dětských knih a časopisů atd.).

Pobyt venku se dopoledne i odpoledne řídí příznivým počasím. Preferujeme pobyt na čerstvém vzduchu dětí i v odpoledních hodinách a to na školní zahradě.

 

  1. Charakteristika třídy

Třídu navštěvuje heterogenní skupina 24 dětí. Snažíme se s dětmi více individuálně pracovat a vhodně je připravovat na školní docházku. Při výchovném procesu upřednostňujeme zejména formu her, kterým předcházejí vhodně zvolené motivace. Pak se i ty nejmenší děti snáze zapojí, a to jak při řízených tak i spontánních činnostech.

Většina dětí též ráda soutěží, ty  které mají obavy, že nebudou ostatním stačit, respektujeme a snažíme se dbát na možnosti každého jednotlivce. Úkoly mohou děti plnit dle svých schopností individuálně, v menších či větších skupinách, rozlišených podle věku nebo kolektivně, a to vždy s ohledem na daný cíl nebo úkol. Snažíme se přistupovat k dětem trpělivě, empaticky, s důsledností a ohledem na věk a jeho potřeby.

Děti se podílejí na úpravě a výzdobě interiéru při výtvarných činnostech, ta je většinou pravidelně obměňována s ohledem na dané roční období, měsíc v roce, téma týdne a svátky.

Ve vzdělávacím procesu je využíván tablet. Děti pracují prostřednictvím výukových programů zaměřených na všestranný rozvoj dítěte. I přes krátké období, kdy je tablet využíván při skupinové a individuální práci, se osvědčil při osvojování anglických slovíček. Poznávají různé hry k rozvoji paměti, myšlení, prostorové orientace atd. Využíváme ho též k názorným ukázkám k tématu týdne, kdy máme možnost, ukázat některé zajímavosti dětem v 3D rozlišení, např. různé zajímavosti našeho světa, a tím rozšiřujeme jejich představivost.

 

  1. Prostory třídy tvoří herna, která je rozdělena na pracovní a klidovou část (ložnici), jídelnaumývárna, toaletyšatna zahrada.

 

Herna a jídelna, v nichž děti tráví většinu dne, nabízí rozmanitou škálu činností při volných hrách (rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky, pozornosti, myšlení atd.), děti si zde hrají ve skupinách nebo individuálně.

Hračky, pomůcky, sportovní náčiní, nářadí i jiné doplňky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a byly jim přístupné. Často využíváme nářadí jako je švédská bedna, žebřiny, kladina, lavička atd. do dne plného pohybu. Děti si mohou vybrat dle svého zájmu a zdokonalovat své pohybové dovednosti.

Školní zahrada, která je uzavřená a izolovaná od ruchu z ulice. Je místem klidu, díky vhodnému zastínění vzrostlými stromy s pískovištěm, dřevěnými a přírodními průlezkami, prostorem pro pohybové a míčové hry i plochou k výtvarným činnostem. Děti se zde setkávají s různými druhy přírodních materiálů (např. písek, hlína, voda, drobné oblázky…).