Větvík mezi garážemi
U garáží stojí sám,
Vysoký, statný velikán.
Větvík u něj tiše stojí,
Do dálky si pěkně hledí.

 

Větvík u hřiště
Na hřišti malý domek stojí,
větvík se tam sám už bojí.
Pyramida je ti nápovědou,
Tam všechny stopy dětí vedou.

 

Větvík u malé vodní elektrárny
Jsem tam trochu schoulený,
v tom špinavém kamení.
Schovaný jsem u barokní brány,
vedle vodní elektrárny.