ORGANIZACE MŠ

Omlouvání dětí

do 8:00

 • telefonem na třídy
 • telefonem na +420 317 701 229 / +420 720 044 224
 • e-mailem na HOSPODARKA@MSTYNEC.CZ

Příchody, odchody

6:30 - 8:00
 • PŘÍCHOD DĚTÍ

12:00 - 12:20
 • VYZVEDNUTÍ PO OBĚDĚ

14:15 - 16:30
 • VYZVEDNUTÍ ODPOLEDNE

Organizace dne

6:30 - 8:00
 • scházení dětí
 • ranní volné hry
 • činnosti dětí s individuálním přístupem

8:00 - 9:45
 • ranní pohybové činnosti
 • hygiena, svačina
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuální práce s dětmi
 • logopedická prevence, jazykové vzdělávání
 • matematické představy, příprava předškoláků na vstup do ZŠ

9:45 – 11:45
 • pobyt venku

11:45 – 12:15
 • hygiena, oběd

12:15 – 14:00
 • hygiena, odpočinek
 • zájmové kroužky

13:15 – 14:00
 • didakticky zaměřené činnosti pro předškoláky

14:00 – 14:30
 • hygiena, svačina

14:30 – 16:30
 • odpolední hry dle volby dětí
 • zájmové a umělecké činnosti