„DVOJČÁTKA VĚTVÁNCI VLAŠÁČCI“ U TÝNECKÉHO HRADU – 

Na levé straně kaple Cyrila a Metoděje v otvoru u země.

 

„VĚTVÁNEK ŠIŠÁČEK“ NA SVAHU POD SPOLEČENSKÝM CENTREM

V levé části svahu pod Společenským centrem na dřevěné soše.

 

„VĚTVÁNEK MECHÁČEK“ NA STEZCE U ŘEKY SÁZAVY U MLÝNA

Na levém břehu řeky Sázavy v otvoru v tarasu vedle odpočinkové zóny u mlýna.