Od mlýna podél řeky Sázavy vede pěkná stezka, Větvánci se dívají, jak je řeka hezká.