Děkujeme rodičům Kuby Haška, Honzíka Šitnera a Alenky Králové za sponzorský dar naší třídě. Nakoupily jsme nové stavebnice, které dětem udělaly velkou radost. Můžete se podívat na fotografiích…..