Větvánek v Karkulčině háji

Až půjdeš do Karkulčina háje a půjdeš směrem od Týnce, na pravé straně najdi vyvrácený strom (uvidiš od něj houpačku zavěšenou na stromě).

V kořenech stromu se schovává Větvánek.

 

Větvánek v lese nad školkou

Půjdeš po cestě od školky kolem závory a dál po cestě směrem k altánu. U pomníčku neznámého vojína se zastav a dej se do lesa za pomníčkem. Hned hledej Větvánka u stromu.