Větvánek se nachází nad splavem Kaňov. Na břehu řeky u bývalého “pontonu”. Místo něj je tam teď lavička. Větvánek na Vás čeká pod velkým stromem kousek od lavičky.

 

 

Rodinka Větvánků se ukryla v lesíku mezi poštou a čističkou odpadních vod.Větvánci si našli domeček uprostřed lesíka mezi kameny.

 

 

Další Větvánek se schoval u bývalého převozníka na splavu Pěnkava. Větvánek hlídá ceduli s informacemi.

 

 

Poslední Větvánek na Vás čeká pod mostem, který vede na Lešany.  U místa kde jsou v řece obrovské kameny, kterým se říká “Bonbóny”. Sedí u stromu a dívá se na ně.