V úterý 4.4. jsme vyrazili spolu s rodiči plnit úkoly nedaleko školky. Po jejich splnění na nás čekal ukrytý poklad na zahradě MŠ, jehož nalezení nám nedělalo žádný problém. Potom jsme si mohli opéct buřtíky a pletly se pomlázky.