Stavitel města -Malá technická univerzita v MŠ

Dnes naši třídu navštívila Malá technická univerzita. Děti se dozvěděly, co všechno  se dá ve městě najít, postavily společně velké město a okolní silnice. Na chvíli se ocitly i v roli kartografa a vytvářely mapu města.