Návštěva policie v MŠ

Ukázka práce policejních psovodů.