Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, které mimo jiné zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách.
Toto omezení platí do 21.3.2021.

V případě žádosti o ošetřovné sledujte tento odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Všechny potřebné informace k distančnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci emailem. Na webu jednotlivých tříd budou třídními učitelkami vkládány náměty pro ostatní děti.

Těšíme se, až se opět sejdeme v MŠ osobně.