Aby nám nebylo líto, že šli předškoláci do divadla, vyrazili jsme na pyramidu.