Vážení rodiče,

Konečně jsme se dočkali 😊. Od pondělí 3.5.2021 je umožněna osobní přítomnost všech dětí v MŠ bez testování a bez ochrany úst a nosu.

Zvýšená hygienická opatření platí i nadále, žádáme Vás proto o jejich dodržování. Je v zájmu nás všech, aby provoz probíhal bez problémů.

Proto tedy:

– do budovy MŠ vstupujte v respirátoru

– při vstupu do MŠ použijte dezinfekci na ruce

– do šatny MŠ vstupuje jedna osoba s jedním dítětem, v jednu chvíli mohou být v šatně přítomni pouze 2 osoby se školkovými dětmi

 -do MŠ jsou přijímány pouze děti zdravé, bez známek jakéhokoli onemocnění

Děkujeme, že dodržujete nastavená opatření a umožníte tím hladký průběh fungování MŠ.

Těšíme se na Vás v pondělí ve školce.

Eva Toušová

priloha_901675988_0_Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3. 5_final

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/page/1/