Vážení rodiče, milé děti!

Od pondělí 12.4.2021 je plánováno otevření škol. V případě mateřských škol je umožněna přítomnost pouze dětem, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání a také dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí. Seznam vybraných profesí naleznete v tomto dokumentu:  priloha_892347808_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx (2)

Předpokladem účasti na prezenční výuce je povinné samotestování dětí i zaměstnanců. Testování bude probíhat 2x týdně Ag testy. Testování musí být provedeno v mateřské škole.

Podrobnosti o tom, jak bude testování probíhat najdete na webu školky nejpozději v pátek 9.4.2021. Zatím si můžete pročíst info zde: https://testovani.edu.cz/

Děti budou rozděleny do skupin po 15, tyto skupiny budou trvalé, děti se nebudou míchat. V průběhu čtvrtka Vás budou kontaktovat třídní učitelky, aby zjistily zda bude Vaše dítě do MŠ docházet. Předpokládáme sloučení vždy dvou tříd, konečná podoba skupin bude ale stanovena podle počtu nahlášených dětí.

Věříme, že vše společně zvládneme a těšíme se na Vás!

Eva Toušová