Pokyny k provozu MŠ

POKYNY K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po dohodě se zřizovatelem vydává ředitelka mateřské školy tyto pokyny k provozu.

Provoz mateřské školy v Týnci nad Sázavou nebude v současné době omezen. K přerušení provozu dojde v týdnu od 26.10. do 30.10. v době podzimních školních prázdnin. 

Do prostor mateřské školy, včetně zahrady, vstupují zákonní zástupci dítěte nebo jiná pověřená osoba pouze s rouškou či jiným zakrytím úst a nosu. Jsou povinni dodržovat 2 metry rozestupy, neshlukovat se, a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy. Vstup rodičů a jiných oprávněných osob s dětmi do šaten je možný na dobu nezbytně nutnou k předání dítěte. Při vstupu do budovy zákonný zástupce, jiná pověřená osoba i dítě použije dezinfekci na ruce.

Zaměstnanci mateřské školy při kontaktu s rodiči, popř. jinými pověřenými osobami, mají rovněž nasazenou roušku či jinak zakrytá ústa a nos. Roušku mají všichni zaměstnanci také pokud se pohybují mimo svou kmenovou třídu, ve společných prostorách MŠ.

Zaměstnanec mateřské školy je oprávněn nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) nebo má zvýšenou teplotu.

Zaměstnanci mateřské školy, zákonní zástupci či jiné oprávněné osoby a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE VEŠKERÁ VYHLÁŠENÁ OPATŘENÍ SE SNAŽÍ O SNÍŽENÍ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ A TÍM I POKLES PŘÍPADŮ NEMOCI COVID – 19, RÁDI BYCHOM K TOMUTO PŘISPĚLI I MY. ŽÁDÁME VÁS TEDY, VÁŽENÍ RODIČE, POKUD MÁTE MOŽNOST, O ZVÁŽENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZVLÁŠTĚ PAK POKUD JDE O RODIČE, KTEŘÍ NEJSTE V TÉTO DOBĚ V PRACOVNÍM POMĚRU, JSTE DOMA NA RODIČOVSKÉ ČI MATEŘSKÉ DOVOLENÉ APOD. DOJTE TÍM K OMEZENÍ MOŽNOSTI NÁKAZY, JEJÍMU DALŠÍMU ŠÍŘENÍ A ZÁROVEŇ PŘEDEJDEME PŘÍPADNÝM PROBLÉMŮM S PERSONÁLNÍM ZABEZPEČENÍM PROVOZU MŠ