Vážení rodiče,

seznamte se zde prosím s podmínkami, za kterých bude fungovat provoz MŠ od 12.4.2021.

 • Provoz MŠ je obnoven pro povinné předškoláky a pro děti zaměstnanců vybraných profesí.
 • Všichni, kdo vstupují do budovy MŠ jsou povinni použít dezinfekci na ruce. Děti jsou před vstupem do třídy povinné umýt si ruce mýdlem.
 • Děti mohou být ve školce bez ochrany úst a nosu. Jednu roušku v sáčku budou mít děti v šatně pro případ pozitivního testu. V tu chvíli je nutné roušku nasadit.
 • 2x týdně bude probíhat povinné testování dětí i zaměstnanců, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud přijde dítě do MŠ v jiný den, bude se testovat v tento den.
 • Po testování budou rodiče 15 minut čekat v blízkosti MŠ na výsledek testu.
 • Pokud bude výsledek testu pozitivní, rodiče si odvádějí dítě domů a dítě musí podstoupit PCR test.
 • V případě že bude mít dítě pozitivní test ve čtvrtek, odchází do karantény celá třída a čeká na výsledek PCR testu pozitivně testovaného dítěte (v pondělí toto neplatí).
 • Do šaten vstupuje jeden rodič s dítětem, v šatně mohou být v jeden okamžik pouze 2 dospělí se svými školkovými dětmi.
 • Plánujte prosím příchod do MŠ včas, může se stát, že budete muset čekat, pokud budou v šatně v tu chvíli již dva rodiče s dětmi.
 • Děti mohou školku navštěvovat  jen v případě, že jsou zdravé.
 • Děti budou rozděleny do skupin max. po 15.

Děkujeme, že dodržujete nastavená opatření a umožníte tím hladký průběh fungování MŠ.

Eva Toušová