Dodatečně mnohokrát  děkujeme panu Vyternovi, který vybagroval místa pro sadbu „jedlé a kvetoucí zahrady“, na kterou dostala naše MŠ dotaci.