Rády bychom poděkovaly manželům Bešťákovým i jejich malému pomocníkovi za obrovskou pomoc při osázení naší školní zahrady.  Bez jejich pomoci bychom to my dvě těžko zvládly.