DĚKUJEME: p. Berkovi, p. Jahodovi, p.Pertlíkovi, p.Jeřábkovi, pí. Jeřábkové, pí. Pátkové + Adélce, Honzíkovi J, Leničce, Vojtovi a Adámkovi za velkou pomoc při vysazování ovocných keřů na naší školní zahradě.