Novoroční rozjímání

Začátek nového roku 2021 bude pro nás všechny náročný. Máme za sebou spoustu úskalí, která nám přinesl rok 2020 a ani nyní údaje týkající se Covidu nejsou příznivé.

Zkusme se ale na to všechno kolem sebe podívat z jiného úhlu. Nesmutněme nad tím, co nám Covid vzal a zaměřme se na to, co nám nabídl a které příležitosti jsme využili.

V souvislosti s opatřeními vlády jsme ze dne na den byli nuceni změnit své zaběhlé zvyklosti, mnozí přestali chodit do práce a jiní naopak musí pracovat pod velkým tlakem a mnoho hodin navíc. Nemůžeme dělat spoustu věcí, na které jsme byli zvyklí.

Pro toho, kdo chce, může toto všechno  znamenat příležitost. Náš uspěchaný život se zpomalil, máme možnost věnovat se sami sobě, svým dětem, rodinám. Je čas se zamyslet nad tím, jestli nám v našem životě neutíkají důležité momenty. Najednou máme čas rozhlédnout se kolem sebe a začít vnímat maličkosti. Zkuste to! Kvůli sobě, svým dětem a rodinám.

Přeji Vám všem, aby se pro Vás čas strávený s Covidem stal časem plným pozitivních myšlenek a uvědomění si hodnot, které jsou v životě každého z nás důležité. Protože na každou situaci v našem životě můžeme nahlížet dvěma způsoby. Je to stejné jako se sklenicí vody.

Pro jedny je tato sklenice poloprázdná a pro jiné je poloplná. 

Skvělé je, že si každý z nás může vybrat, jak se chce na svět dívat.

Ať je tedy ta Vaše sklenice spíše poloplná!