Děkujeme rodičům za půjčení knih a dětem za moc hezké vypravování