Korunovační klenoty a korunovace 👑

Ve skromném počtu jsme oslavili kulaté výročí založení České republiky (1.1.1993), vyprávěli jsme si o volbě prezidenta a o českých korunovačních klenotech. Společně jsme pak vyzkoušeli i korunovaci včetně všech insignií (koruna, žezlo, jablko, meč, kříž, plášť).