Vážení rodiče,

v době rekonstrukce školkové kuchyně se pro Vás a Vaše děti mnoho nezmění. Svačinky budeme připravovat v náhradních prostorách v MŠ, obědy budeme dovážet z jídelny ZŠ. Upravena bude doba výdeje oběda a pak vyzvednutí dětí po obědě.

Oběd   11:30- 12:00       vyzvednutí dětí po obědě   12:00 – 12:20

Velmi by nám pomohlo, kdybyste si mohli děti vyzvedávat po obědě. Samozřejmě se to týká pouze těch, co takovou možnost mají. Zjednodušilo by nám to přípravu a výdej odpoledních svačinek. Nezapomínejte ale prosím v takovém případě odpolední svačiny odhlašovat.

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY PO DOBU REKONSTRUKCE OD 7.3.2022:

Odhlášení a přihlášení dětí i ostatních strávníků ze stravování se prování vždy den předem, nejpozději však do 11:30 hodin. Vzhledem k tomu, že obědy budou zhotovovány v ZŠ Týnec nad Sázavou, později počty odebrané stravy nelze upravovat.

 Způsob odhlášek a přihlášek stravy beze změny:

  • elektronicky přes stránky www.jidelna.cz
  • přihlašovací údaje strávníků zůstávají původní
  • v případě dlouhodobé odhlášky strávníka kontaktujte vedoucí ŠJ Mateřské školy

Nepřítomnost strávníka

  • První den nemoci dítěte si rodiče mohou neodhlášený oběd odnést domů ve svém čistě umytém jídlonosiči
  • Oběd lze vyzvednout po dohodě s oprávněnou osobou:         
  • Třídy 1. – 5. – vchod přes dvůr                  v době 11:25 – 11:35 hodin, Hana Pokorná 720 044 224, Dagmar Motyková 723 970 334
  • Třídy 6. a 7. – vchod do kuchyňky             v době 11:25 – 11:35 hodin, Jana Mokráňová 607 522 143
  • MŠ Chrást nad Sázavou                               v době 11:25 – 11:35 hodin, Gabriela Boučková 739 614 573

Pokud oběd není vyzvednut a je uvařen, strávník je povinen stravu uhradit. Další dny nemoci dítěte jsou rodiče povinni své dítě ze stravování odhlásit.

Děkujeme za pochopení a věříme, že s Vaší podporou vše bez potíží zvládneme.

Eva Toušová