Děkujeme mamince Denisky a Matěje za dodání okrasných dýní.

Dále děkujeme  všem rodičům, že  přinesli dětem trička. Opět výborná  spolupráce!