Na přelomu dubna a května proběhlo anonymní dotazníkové šetření Mapa školy – Scio, jejímž cílem bylo zjistit, jak se na vzdělávání a prostředí MŠ díváte vy, rodiče. Do projektu se zapojilo 58 MŠ. Měli jsme tak i možnost srovnání s jinými MŠ.

Ve všech dotazovaných oblastech si naše MŠ vedla velmi dobře a v porovnání s ostatními MŠ se pohybujeme nad průměrem. Z dotazníkového šetření vyplývá, že atmosféru ve školce i na jednotlivých třídách vnímáte velmi dobře. Komunikace ze strany MŠ je vstřícná a otevřená. Jsme rádi, že pozitivně vnímáte zavedení komunikace MŠ – rodič, přes mobilní aplikaci. Samozřejmě se objevily i podněty ke zlepšení v některých oblastech, zejména v nedostatku mimoškolních akcí. I vaše ostatní připomínky budeme brát v úvahu a zaměříme se na zlepšení v příštím školním roce, přestože jsou to doporučení jednoho, dvou rodičů z vás všech. Co se týká mimoškolních akcí, jejich omezení bylo nutné, zejména v době Covidu. Konec školního roku nám ale vše vynahradil, a věříme, že v dalším školním roce bude vše probíhat bez omezení.

Děkujeme všem, kteří se na dotazníkovém šetření podíleli a poskytli nám podněty ke zlepšení naší práce.

Dotazník Mapa školy