DOTACE PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková or­ganizace, na jaře letošního roku podala žádost o dotaci z Programu roz­voje venkova v rámci výzvy Místní akční sku­piny Posázaví na vybavení. Konkrétně v rámci úspěšného projektu bude pořízeno do MŠ Komenského 278 vybavení na zahradu (lavič­ky, slunečníky, odpadkové koše, kompostéry, pracovní stoly do altánů, skříně na hračky včet­ně vybavení pro vzdělávání dětí), do spisovny (kovové regály) a do nově vzniklé sborovny (stoly, nástěnka, poličky). Projekt je realizován od června do listopadu 2020 a předpokládané náklady činí 330.188 Kč s DPH, z toho dotace bude 264.150 Kč.